Psychosynthese, quesque c’est? 100 dagen coachpraktijk

De eerste 100 dagen van mijn psychosynthese coachpraktijk zitten erop. Wat me het meest is opgevallen? Als ik ‘psychosynthese’ zeg, dan is de eerste vraag vaak: ‘Psychosynthese, wat is dat?’ En: ‘Ja, psycho-loog, psycho-analyse, psycho-se, dat zegt me wel wat’,  hoor ik dan. En een een keer begon iemand spontaan het nummer ‘psycho-killer quesque c’est‘ van de band Talking Heads te zingen. Kortom, dit zijn gemiddeld genomen bekendere psycho-termen.

Maar dat treft, want psychosynthese heeft weinig op met het gemiddelde. Psychosynthese – ook wel de psychologie van de ziel genoemd – stelt juist het bijzondere in de mens centraal. Psychosynthese veronderstelt dat de ontkenning en verdrukking van dat bijzondere aan de wortel ligt van menige existentiële vraag. Dat is een vraagstuk waarin je terecht komt als de tegenstelling tussen wie je bent en wie je wil zijn, je boven het hoofd groeit. Je merkt het als je het plezier in je werk en leven kwijtraakt en je bezieling en creativiteit afnemen. De enige remedie is dan om het hart te raadplegen. Het hart als metafoor voor wie je in potentie bent.

Als het rationele denken het niet meer begrijpt,
kan de verbeelding het weten aanspreken

‘Hoho, wordt het nu zweverig?’, is misschien je reactie. Nee hoor, ik probeer alleen tot de verbeelding te spreken. Want als het rationele denken het niet meer begrijpt, kan de verbeelding het weten aanspreken. Ieder van ons heeft wel eens ervaren dat hoofd en hart hun eigen agenda hebben. En als het verschil tussen die twee te groot wordt, dan kan de verbinding zomaar wegvallen. We doen dan nog alleen maar en zijn uit het zicht verloren waar dat toch ook alweer voor bedoeld was.

In de vertwijfeling en wanhoop waar we dan in kunnen belanden, kan het zomaar gebeuren dat we nog meer ons best gaan doen om gemiddeld te zijn. Om die ongemakken te verdoezelen. Of we zoeken allerlei ‘gekte’ op in ons gedrag, in ons doen en laten, in materiële zaken, relaties. Dan creëren we een soort pseudo-bijzonderheid om het echte gemis te compenseren. En, eerlijk gezegd, daar kunnen we gewoon oud mee worden. Dus, so what?

Echter niet voor de minder onverschilligen onder ons. Als we ons bewust worden dat we maar wat doen en eigenlijk het gezag over onszelf zijn kwijt geraakt, kunnen we daar behoorlijk last van krijgen. Dat kan gepaard gaan met allerlei symptomen, zoals piekeren, slecht slapen, ontevreden gevoel, melancholie, verlies van levenslust, disfunctioneren, ziek thuis. In bovengenoemde gemiddelde psycho-termen spreken we dan bijvoorbeeld over stress, overspannenheid, burn-out, midlifecrisis, depressie.

Niet de ‘oude’ worden, maar een nieuwere, ‘gehelere’ versie van jezelf

Tja, en als het dan al zover met je is gekomen, kun je terecht komen in een traject dat je zo snel mogelijk weer voor het dagelijkse leven geschikt maakt. Zodat je – zeg maar – weer vlotjes de ‘oude’ wordt. In mijn beeld: weer gaat passen in het ‘gemiddelde’, waar onze maatschappij voor lijkt te zijn ingericht. En je weer je plaats op het werk en thuis inneemt, alsof er niets is gebeurd.  

Het zal je niet verbazen – als je dan toch al tot hier bent gekomen met lezen van dit bericht – dat psychosynthese er vooral op gericht is om met je te kijken naar waar het bijzondere in jou verloren is gegaan. Dat die existentiële vragen niet zijn bedoeld om weg te moffelen, maar een kans zijn om opnieuw te gaan zien waar jouw plaats en jouw potentieel ligt. Niet om weer ‘de oude’ te worden, maar om een nieuwere, ‘gehelere’ versie van jezelf te kunnen zijn. En hoe je dat bijzondere (weer) kunt activeren en je het gezag erover kunt nemen. Je hoeft overigens niet te wachten tot het al heel erg is geworden om hiermee aan de slag te gaan. Neem de signalen serieus; neem jezelf serieus, je bent het waard.

Tjonge-jonge, ik heb nogal wat woorden nodig om een eerste indruk te geven van wat er in een psychosynthese praktijk omgaat. Dat is niet in een slogan te vangen. Het is me in ieder geval nog niet gelukt. Dat maakt het nogal een uitdaging om zo’n nieuwe praktijk uit te venten. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de vele modellen en technieken die een psychosyntheticus beschikbaar heeft. Allemaal bedoeld om je te kunnen begeleiden bij het innemen van jouw bijzondere en unieke plaats op je werk, thuis en in de wereld.

Of over de intensieve vierjarige opleiding die zowel praktisch als theoretisch de basis legt voor een praktijk die is gericht op het begeleiden van mensen om hoofd en hart weer te verbinden.

Of hoe ik als psychosyntheticus met mijn langjarige ervaring als leidinggevende juist managers en leiders behulpzaam kan zijn. Bij het innemen en vasthouden van hun plaats als leidinggevende. Bij het ontplooien van hun uniek potentieel, doel en richting. En bij de omgang met de ongemakken die het verantwoordelijkheid nemen over anderen, nu eenmaal met zich meebrengen.

Maar dat zal ik wellicht in een volgend bericht verder uit de doeken doen. In de tussentijd is meer informatie over psychosynthese coaching te vinden op psychosynthese.nl, psychosyntheticus.nl en natuurlijk op mijn site psynthos.com.

Intervisie, een eigentijdse steencirkel

Een steencirkel is van oudsher een plek waar energie is samengebald. Een intervisiegroep is ook zo’n plaats waar nieuwe inzichten en perspectieven kunnen ontvlammen vanuit de wijsheid en compassie van de deelnemers.

Stenen cirkels werden in alle culturen vrijwel zeker beschouwd als heilige plaatsen waar buitengewone kracht kon worden geconcentreerd en ontvangen. Een van de bekendste steencirkels is die van Stonehenge. Dergelijke energetische plekken zijn overal in de wereld door mensen gecreëerd. Het leggen van een steencirkel had als oogmerk jezelf en de aarde beter te leren kennen. En om je meer verbonden te voelen met de natuur en de mensen om je heen.

In een intervisiegroep is het de bedoeling om te leren van en met anderen. Te inspireren en te worden geïnspireerd. Door en met vakgenoten op een open en gelijkwaardige wijze. Vandaar mijn keuze voor een beeld van een stenen cirkel op mijn pagina over intervisie-begeleiding.

Wil jij ook een vitale plek creëren waar je met collega’s kunt leren van elkaars persoonlijke ervaringen met werkgerelateerde vraagstukken? Vorm dan een intervisiegroep. En doe je dat liever niet alleen, neem dan contact op met Psynthos.

Bronnen: silvercircle.org; Planet Circle (1991) Richard Long, collectie De Pont museum Tilburg

De coach-en-de zwaan

De zwaan staat symbool voor het bijzondere in je zelf. Psychosynthese coaching ondersteunt je bij het ontdekken en in de wereld brengen hiervan.

De zwaan laat zien dat je er mag zijn in je volle pracht en dat je die tentoon mag spreiden, zodat anderen geraakt worden door jouw schoonheid. Vandaar dat ik voor dit beeld kies op mijn pagina over psychosynthese coaching.

Zwanen zijn een symbool van de liefde. Het zijn trouwe vogels, die als ze eenmaal een verbinding zijn aangegaan gecommitteerd aan elkaar blijven. Dit is ook wat je van mij als coach mag verwachten als we een coach-relatie zijn aangegaan. Bij je zijn, door dik en dun.  

Wanneer deze sierlijke vogel met machtige slagen van zijn vleugels opstijgt of met een onvergelijkbare elegantie voortglijdt over het water, past stille bewondering voor zoveel pracht. Niet om het hierbij te laten. Maar om bij jezelf te onderzoeken waar het bijzondere in jouw om ontplooiing vraagt. Doe je dat liever niet alleen, neem dan contact op met Psynthos.

Bronnen: happinez.nl; spiritueleteksten.nl; inspirerendleven.nl.

Carpe Diem

Maak je leven buitengewoon, pluk de dag. Mijn verslag van een filmgesprek bij het Instituut voor Psychosynthese.

We leven in een snelle, opwindende wereld, met een stroom van nieuwe boeken en films. Hoe bijzonder is het dan, dat pakweg twintig mensen een avond bijeenkomen om met elkaar beelden, ervaringen en gevoelens uit te wisselen over een film uit 1989: Dead Poets Society. Dat is overigens de titel van de film. Want de avond bij het Instituut voor Psychosynthese was verre van doods. Integendeel. De film is een intense oproep om jouw bijdrage aan de wereld te geven en daarmee niet tot morgen te wachten. Carpe Diem. 

Het was een inspirerend en levendig psychosynthese gesprek met elkaar. Over scenes en situaties die herkenning oproepen over thema’s in je eigen leven, vroeger en nu. Over identificatie – of juist niet – met personages in de film. En over de herinnering aan de toekomst, aan wat jij voor je hebt gezien. Om zo samen door de filmbeelden heen naar je eigen leven te kijken heeft een dramatiserende werking. Dit schept afstand waardoor je het geheel beter kunt overzien en tegelijk neemt het je dichter en dieper erin mee. Dat laatste bleek ook uit de afsluiting waarbij ieder blijk gaf van de levende dichter in zichzelf. Een ‘living poets society’ die bereid en nodig is om de kloof tussen de behoeften van de innerlijke wereld en de eisen van de uiterlijke wereld te dichten. 

Het volgende filmgesprek is op 25 mei 2023.

Het wemelt van de paardenbloemen

Op de homepage van psynthos.com wemelt het van de paardenbloemen. En dat is niet zomaar.

De paardenbloem wordt wel beschouwd als het symbool, dat ons eraan herinnert dat alles met alles samenhangt en uit één universum voortkomt. Waarbij ieder een bijzonder en onmisbaar deel is van het geheel. De gele bloem symboliseert de stralende zon en de pluizenbol symboliseert de volle maan.

Vrijwel iedereen heeft als kind of volwassene wel eens zo’n pluizenbol geplukt en de pluisjes weggeblazen. Die dan beweeglijk meewaaien met de wind. De paardenbloem is een blije en wijze bloem die een ontwapenende ondeugendheid over zich heeft. Een bloem die de boodschap brengt dat het allemaal niet zo zwaar hoeft te zijn. Maar lekker licht en luchtig. En ondertussen helpt ze jou op haar eigenwijze, speelse manier om te kijken naar de diepere issues die misschien bij jou spelen, om er een omgang mee te vinden. Het is een bloem van overvloed. De potentie spat ervan af, mits de bol de zaden durft los te laten en de zaden de bol. Je hoeft ze alleen maar uit de lucht te plukken en te planten. Dan komen ze tot wasdom en kun je oogsten. Doe je dat liever niet alleen, neem dan contact op met Psynthos.

Bronnen: viltbloemist.nl; inspirerendleven.nl