Over mij en over psychosynthese

Over mij

De drijvende kracht achter Psynthos ben ik: Jo Daemen. Psychosyntheticus, coach en intervisie-begeleider. In mijn langjarige loopbaan als leidinggevende (zie mijn Linkedin account) heb ik veel leidinggevenden en (jong) professionals begeleid in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Hier ligt mijn passie. Het is voor mij inspirerend en dankbaar werk om te luisteren en aandacht te geven aan wat er speelt. Samen te onderzoeken wat de betekenis en bedoeling van ongemakken en gebeurtenissen zijn, hoe hier een omgang mee te vinden en verborgen potentieel aan het licht te brengen.

Ben dankbaar voor wat je krijgt, maar vooral voor wat je kunt geven.

Mijn motto

Om de kunst en kunde van mijn coaching te verbreden en te verfijnen heb ik de 4-jarige opleiding tot psychosyntheticus gevolgd bij het Instituut voor Psychosynthese. Deze leerweg heb ik succesvol afgesloten met een eindscriptie over de werkzaamheid van ‘de menselijke wil’. In de opleiding heb ik geleerd te kijken op verschillende niveaus van de werkelijkheid en het bewustzijn, om naast het heden, ook het verleden en de toekomst te betrekken. Hiermee ben ik beter in staat het geheel te zien waarin situaties en gebeurtenissen hun plaats hebben in het leven.

De unieke combinatie van mijn uitgebreide ervaring als leidinggevende en mijn achtergrond als psychosyntheticus vormt de grondslag voor een doelgerichte en effectieve coaching van ieder die (weer) leiding wil nemen over haar of zijn persoonlijke ontwikkeling en het leven met al zijn ongemakken.

Ik ben aangesloten bij de beroepsgroep van psychosynthetici en hanteer het mensbeeld, de protocollen, modellen en technieken die bij de toepassing van psychosynthese worden gebruikt. Tevens volg ik regelmatig bijscholing, intervisie en supervisie om mijn kennis en vaardigheden te verdiepen.

Mijn basis als coach is gelegd met de Leergang Coachen als tweede beroep in 2013, bij InterCoach. Dit is de coach-organisatie van de Rijksoverheid. Hier ben ik ook opgeleid tot intervisie-begeleider. Op regelmatige basis neem ik deel aan opleidingsdagen om mijn coach-vaardigheden te verbreden en verdiepen. Daarnaast scherpt een driemaandelijkse intervisie met collega-coaches mijn blik en kundigheid als coach. InterCoach maakt gebruik van mijn diensten als coach en intervisie-begeleider.

Over Psychosynthese

Psychosynthese wordt ook wel de psychologie van de ziel genoemd. Uitgangspunt is dat er in ieder mens een innerlijke kracht zit om een weg te vinden in de vragen van het leven. De moeilijkheden en problemen en de vragen die horen bij onze levensweg worden vaak als een last ervaren, maar bieden ook juist mogelijkheden. Ook al zien we dat meestal niet zo.
In onszelf zijn er krachten werkzaam die elkaar vaak tegenwerken. Het gaat er om deze te leren kennen en de harmonie of synthese te vinden, waardoor we de eigen reis in het leven kunnen maken op de manier zoals dat voor ons past.

Wat mij overkomt heb ik niet in de hand, mijn reactie daarop wel.

Psychosynthese is een praktische werkwijze die de principes en technieken van veel benaderingen tot persoonlijke groei integreert. In tegenstelling tot andere benaderingen heerst er geen vaststaand idee over hoe iemand ‘zou moeten’ zijn. In de psychosynthese is juist het omgekeerde het geval. De psychosynthese is pas geslaagd als we meer geworden zijn zoals we willen zijn. Dit betekent niet dat onevenwichtige of egoïstische wensen worden ingewilligd, maar dat we geleerd hebben in alle voorkomende situaties meer onszelf te zijn.

Samenvattend heeft de psychosynthese het volgende te bieden: 

  • een methode om te groeien en meer over onszelf te weten te komen
  • een manier om beter in staat te zijn te doen wat we willen en actie te ondernemen om onze innerlijke en uiterlijke situatie te verbeteren
  • contact met de transpersoonlijke gebieden van ziel en geest
  • een duidelijker connectie met onze bewuste levensprocessen en de achterliggende onbewuste gebieden
  • een grotere creativiteit
  • een manier om creatieve energie te aarden en ons ware levensdoel te realiseren 
  • een verbetering van ons innerlijke leven
  • betere intermenselijke relaties

Meer informatie over psychosynthese vind je bij het Instituut voor Psychosynthese in Hilversum.

Information in english can be found on the site of the Psychosynthesis Trust in London (UK). 🇬🇧

Laatste bericht

Contactgegevens

✆ 06 24 16 40 94

✉︎ jo.daemen@psynthos.com

✉︎ jo.daemen@psychosyntheticus.nl

KvK nr 87941538

© 2023 psynthos