Psychosynthese coaching

De afbeelding van een vuurtoren.

Herken je je hierin?

 • Ik weet niet wat ik echt wil (maar wel wat ik niet wil)
 • Ik wil wel, maar iets houdt me steeds tegen
 • Ik heb het best goed voor mekaar en toch heb ik dat ontevreden gevoel
 • Ik mis een sparringspartner, die me helpt mezelf te spiegelen
 • Ik heb twijfels over de zin van waar ik mee bezig ben
 • Ik ben bang om een volgende stap te zetten
 • Ik heb geen plezier meer in waar ik eerst zo enthousiast voor was
 • Ik ben steeds bezig te doen wat anderen van me verwachten in plaats van wat ik zelf wil
 • Ik weet niet meer hoe het nu verder moet
 • Wat ik altijd deed, is nu plotseling niet meer goed genoeg
 • Iedere keer als ik aan iets nieuws begin, ben ik bang te falen
 • Ik denk steeds aan wat is geweest
 • Ik ben vergeten wat ik voor me had gezien, toen ik in deze baan of met dit bedrijf begon
 • Ik weet niet wat er met me is, het lijkt allemaal zo nutteloos

Herken je je in een van deze uitspraken, neem dan gerust contact op voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek.

Waarom een coach?

De aanleidingen om mij als psychosynthese coach in te schakelen zijn verschillend: een loopbaan- of ontwikkelingsvraag, problemen in de relationele of communicatieve sfeer, ongemak in de omgang met anderen thuis of op het werk, een ontevreden gevoel of onbestemd verlangen, terwijl je toch al het nodige voor elkaar hebt, slecht slapen, piekeren.

Ook de behoefte om regelmatig situaties in je werk of je leven uit te diepen, kan reden zijn voor coaching. Zeker als zzp-er of eenzaam leidinggevende.

Samen onderzoeken we wat er gaande is en om aandacht vraagt, om je leven (weer) in eigen hand te kunnen nemen. Dit gaat verder, dieper en gestructureerder dan een gesprek met een vriend of collega. De professionele blik van een psychosynthese coach is op zoek naar het ruimere verhaal waarin je situatie en vragen een plaats hebben. Dat bevordert bewustwording, schept nieuw perspectief en ontsluiert bovendien verborgen potentieel. Iedere sessie stemmen we af op wat op dat moment zorg, verheldering en ontwikkeling nodig heeft. Overigens ook één of enkele (opfris)gesprekken zijn mogelijk.

Je hoeft niet al diep in de put te zitten, voordat je mij inschakelt. Hulp zoeken laat alleen maar zien dat je verantwoordelijkheid neemt voor je eigen ontwikkeling.

Wat is psychosynthese coaching?

Psychosynthese vormt de basis voor mijn coaching. Psychosynthese biedt een ondersteunende omgeving om je volledige potentieel te ontdekken en je wil te activeren. Daarbij wordt jouw autonomie, vindingrijkheid, creativiteit en verantwoordelijkheid aangesproken. Het is doel-, toekomst- en resultaatgericht en werkt tegelijk ook met de inhouden van het verleden en het heden, om te begrijpen wat het is dat de ontplooiing van je potentieel belemmert. Bovendien kan de psychosynthese je helpen om problemen van identiteit, doel, betekenis en waarden aan te pakken en om te gaan met crises in je leven, in welke vorm dan ook. Psychosynthese werkt op bewuste en onbewuste niveaus, waar andere gedragsmatige benaderingen van coaching vaak slechts oppervlakkig op inspelen.

Silhouetfoto van twee springende mensen.

Wat mensen zeggen

Jo is a very experienced and emphatic coach who will guide you to find solutions which will free you from your inner tensions. (J.K.)

In onze gesprekken sluit je aan bij mijn leerbehoeften. Je luistert en het mag overal over gaan. Je helpt me stilstaan en reflecteren. (A.N.)

Jij bent een natuurlijke coach. Er zijn meer dan genoeg mensen die veel baat kunnen hebben om af en toe dan wel structureel te worden bijgestaan door jou. (J.O.)

Achteraf wist ik eigenlijk wel de hele tijd wat ik anders moest gaan doen, maar op een of andere manier kwam ik er niet uit. De gesprekken met Jo legden de vinger op de zere plek. Niet op een veroordelende manier, maar steeds zoekend naar wat voor mij paste heeft hij mij begeleid om echt hiermee aan de slag te gaan.(P.C)

Vanuit mijn positieve ervaring zou ik hem iedereen aanraden die op strategisch en tactisch niveau opereert en op dat niveau invloed uit wil oefenen, zich daarin wil ontwikkelen. (M.V.)

Jo heeft een manier van omgaan die vertrouwen wekt en me gemakkelijk liet praten over de dingen waar ik mee zat. Hij gaat hier respectvol mee om. Hij wist die vragen te stellen die mij aan het denken zetten en waardoor ik veel beter begreep wat er aan de hand was.  Maar ook wat ik zelf voor aandeel had in de situatie waarin ik zat en in de mogelijke alternatieven. (E.T.)

Onwijs bedankt voor je hulp! Ik kon bij je terecht met een paar concrete vragen waar ik  doorheen moest. Je wist me een “energy boost” te geven met een duidelijke focus. (R.H.)

Start coaching

Een coach-traject start met een oriëntatiegesprek. Dit gesprek van een half uur is kosteloos. Hierin verkennen we wat in jouw werk en leven aanleiding is om contact te zoeken met een coach, jouw hulpvraag, situatie en verhaal. Na dit gesprek maak je een keuze of je door wil gaan met het coacht-traject. Ook ik overweeg na dit oriëntatiegesprek of ik de juiste persoon ben om me met jouw leven te bemoeien. Als dit positief is en ook de praktische zaken akkoord zijn (zie kopje ‘Overeenkomst’) starten we het traject.

De basis voor de coaching zijn gesprekken. Daarnaast gebruiken we andere werkvormen, die passen bij wat op dat moment speelt om bewustwording, rust of inzicht te brengen. Denk daarbij aan geleide visualisatie, meditatie en verbeelding. Na enkele gesprekken stel ik een interventieplan op. In dit plan orden ik wat ik heb gehoord volgens een vast protocol. Dit wordt gevolgd door een duiding van wat ik veronderstel dat er gaande is. Mijn bevindingen deel ik mondeling met je en ook de aanpak die ik voorstel. Op basis daarvan stellen we een doel vast voor het traject en het aantal bijeenkomsten dat daarvoor nodig is. Aan het eind van het traject evalueren we de resultaten en vergelijken deze met het gestelde doel.

Overeenkomst

Na het oriëntatiegesprek maken we praktische afspraken over het aantal coach-gesprekken, de duur van een gesprek, het interval tussen gesprekken, locatie, data- en tijdstippen, tarief en betalingswijze.

Deze afspraken leg ik vast in een korte overeenkomst. In deze overeenkomst zijn ook de persoonlijke gegevens vastgelegd en de bepalingen over het gebruik van deze persoonlijke gegevens (lees meer in de privacyverklaring).

Tarieven

Een oriëntatiegesprek van een half uur is altijd kosteloos. Voor de daarop volgende gesprekken (duur maximaal 1¼ uur) is het tarief € 125, – voor particuliere klanten en € 150,- voor zakelijke klanten. De diensten van Psynthos zijn vrijgesteld van BTW.

Psynthos wil beschikbaar zijn voor iedereen, ongeacht zijn of haar financiële situatie. Dit betekent dat in overleg een aangepast tarief kan worden overeengekomen. 

Laatste bericht

Contactgegevens

✆ 06 24 16 40 94

✉︎ jo.daemen@psynthos.com

✉︎ jo.daemen@psychosyntheticus.nl

KvK nr 87941538

© 2023 psynthos